(1)
Wahyuni Pebirawati, T. Etika Komunikasi Islam Dalam Dakwah Koh Dennis Lim Di Media Sosial Tiktok. AL-INSAN 2023, 3, 48-62.